Kat Mülkiyetli Tapu İşlemleri


Cins Değişikliği ve Kat Mülkiyeti Tesis Edilmesi İçin Gerekli Koşullar


·        Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi şartıyla, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir.


·        Yani kat mülkiyetinin kurulması için maliklerin tamamının anlaşması ve imar planında, yol, yeşil alan, park gibi alanların terk edilmesi gerekmektedir.


·        Bu durumda, daha önce yapı kayıt belgesi bedeli olarak ödenen bedel kadar bir bedel daha ödenecektir.


·        Bu işlemlerin sonucunda kat mülkiyetine geçen yapıların alım ve satım işlemleri yasallık kazanacak ve arsa vasfından alınan emlak vergisi, yapı vasfından alınmaya başlanacağından vergi kayıpları önlenecektir.


·        Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulduğu için bina; teminat, ipotek veya her türlü bankacılık işlemlerinde değerlendirmeye alınabilecektir.


Kat Mülkiyeti ve Cins Değişikliği

1-) Kat mülkiyetine geçiş için tüm malikler ile anlaşma sağlanamaz ise bireysel başvuru yapılabilir mi?

Hayır, kat mülkiyetine geçiş işlemleri için tam muvafakat gerekmektedir.

 

2-) Çatı aralarına yapılan ayrı bağımsız bölüm için kat mülkiyeti tapusu alınabilecek mi?

Evet, bu yapılar da Yapı Kayıt Belgesi alarak, bütün maliklerin muvafakatı ile kat mülkiyetine geçiş işlemlerine başlayabilecekler.

 

3 -) Yapı kayıt belgesi alınmadan kat mülkiyetine geçilebilir mi?

Hayır, öncelikle Yapı kayıt belgesi alınmalıdır.

 

4-) İmar Barışı kapsamında Kat mülkiyetine geçiş olacak mı?

Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra malikler tam muvafakat ile tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

 

5-) Kat mülkiyeti tesis edilmek istenen yapı için Yapı Kayıt Belgesi alınacak mı?

Kat mülkiyeti tesisi için öncelikle Yapı Kayıt Belgesi alınması gerekmektedir.