Yapı Kayıt Belgesi


Yapı Kayıt Belgesi Alınmasının Faydaları

 

·        İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir.


·        Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır.


·        İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir.


·        Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir.


·        İskan alınamadığından kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda yapı kayıt belgesi alındıktan sonra cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir.