Zemin Tespit Tutanağı


Zemin Tespit Tutanağı nedir?


·        İmar barışından vatandaşların yararlanabilmesi için almaları gereken Yapı Kayıt Belgesi ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren bir belgedir. 


Zemin Tespit Tutanağı nereden alınır?


·        7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun`un 16. maddesiyle 3194 sayılı İmar Kanunu`na eklenen geçici 16. maddeye göre sadece Lisanslı Harita Kadastro Büroları(LİHKAP) veya Harita Büroları tarafından hazırlanacaktır. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün belirlediği standartlara göre hazırlanmış  zemin tespit tutanağınızı  İstanbul genelinde hizmet veren firmamız aracılığıyla En uygun ve en güvenilir şekilde edinebilirsiniz.